Kompetens, utbildning


Gymnasium, bygg o anläggning, byggnadsplåtslagare
Byggnadsplåtslagare i Småland, Malmö, Stockholm
Högskola MDH, Utbildning till Högskoleingenjör i byggnadsteknik
Utbildad entreprenadbesiktningsman av
SBR (Sveriges byggingenjörers riksförbund)